KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

Családlánc Mozgalom

 

 

NYILATKOZAT 

Mi, a Családláncban résztvevő magyar családszervezetek a 2012. Május 11-én megtartott Kárpát-medencei Magyar Családkongresszus alakuló ülésén a következő 

Nyilatkozatot fogadjuk el:

 

A történelmi okoknál fogva több országban élő magyar nemzet egységet képez. Ha öröm vagy sérelem ér valamely nemzetrészt, annak hatása az egész nemzetet érintheti. Múltunk eseményei megmutatták, hogy a magyar nemzet a bajban is képes az összefogásra. A közelmúltból elég csak az erdélyi, kárpátaljai vagy éppen az anyaországi nagy árvizek során ismételten megmutatkozó segítő erőfeszítésekre utalni. 

A XXI. század új lehetősége és kihívása országaink csatlakozása az Európai Unióhoz. A korábbi korokhoz képest szintén új jelenségnek tekinthető a családokat érintő, azok egységét veszélyeztető számos külső hatás. 

A legfontosabb üzenet számunkra, hogy lehet és kell is egymásra támaszkodnunk. Előrelátó együtt gondolkodással képesek lehetünk közös értékeinket felmutatni és megtartani, érdekeinket képviselni, a kapcsolatok kiszélesítésével újabb közösségeket létrehozni. 

Mi, e dokumentum aláírói, nemzetünk, családjaink és gyermekeink jövőjéért felelősséget érezve, osztozva anyanyelvünk és kultúránk megtartásának és ápolásának kötelezettségében, kijelentjük, hogy az aláíró szervezetek a jövőben Családláncot alkotnak.

A Családlánc azokat a magyar családszervezeteket foglalja magába, amelyek elfogadják a következő alapvetéseket.
     1.   Feladatunk pártpolitikai viszonyoktól és vallási felekezetektől függetlenül mindazon civil szervezetek felkutatása és megszólítása, amelyeknek célja a magzat-, anya-, család- és gyermekvédelem, valamint a házasság tisztelete és a gyermekvállalás elősegítése.
     2.   Vállalt feladatunk a családvédelem, így az ezzel járó kárpát-medencei szintű érdekvédelmi tevékenység is. Szakmai támogatással, a Családláncban részt vevő szervezetekkel együtt felvesszük a kapcsolatot az érintett országok államaival. Fontosnak tartjuk a régiók együttműködését.
     3.   Célunk a nemzeti tudat erősítése és az összetartozás érzésének növelése, melynek egyik fontos eszköze lehet a magyar állampolgárság felvétele.
     4. Tiszteletben tartva más nemzetek népük identitását óvó és építő munkálkodását, feladatunknak tekintjük a magyar anyanyelv és kultúra ápolását, és értéknek tartjuk a nemzet történetének minél alaposabb megismertetését.
     5.   A Családláncban részt vevő szervezetek egymással kapcsolatokat építenek ki, és együttműködnek helyi szinten is. Az együttműködés konkrét formáit a több szervezet által létrehozott közös találkozók, projektek és képzések testesítik meg. Célunk a családdal is foglalkozó többi magyar szervezet felkutatása, az együttműködésbe való bevonása.

  

Kelt Budapesten, az Országházban 2012. május 11-én.

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár