KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

Előadások és tanulmányok

Magától nem oldódik meg! - előadás-sorozat

2022. április 28.

Az érdeklődők március 23. és április 26. között hat alkalommal követhették ingyenesen azokat az előadásokat, amelyek bemutatják a pár- és családterápiás lehetőségeket, tanácsot adnak a kommunikációs nehézségek és konfliktusos problémák megoldásához, valamint erősítik a szülők egymás közötti kapcsolatát.

 

További részletek

MÁRKI LÁSZLÓ - TOVÁBBLÉPÉSI LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI NAGYCSALÁDOK TÁMOGATÁSÁBAN

2015. november 16.

Elhangzott „A Család Jövője – A Jövő Családjai” konferencián az Európai Parlamentben, 2015. szeptember 30-án. 

Hölgyeim és Uraim,

 Az Európai Nagycsaládos Szövetség elnökeként szólok Önökhöz. Ezért úgy döntöttem, hogy nem a saját gondolataimra hagyatkozom, hanem mondandómhoz a tagegyesületeinktől kérek javaslatokat. A következők jelentős részben a kapott válaszokra építenek.

A társadalom kisebbségeiről beszélve senki sem említi a nagycsaládokat. Pedig kisebbség vagyunk, olyan kisebbség, amely a népességen belüli arányához képest körülbelül négyszer annyi gyereket nevel fel. Ez a tény azt mutatja, hogy a nagycsaládok aránytalanul nagy részt vállalnak a társadalom jövőbeni működésének (beleértve a társadalombiztosítást és a nyugdíjrendszert) a biztosításában.

További részletek

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár köszöntője

2015. szeptember 16.

Budapest, 2012. május 11.

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kongresszus minden résztvevőjét! Megkülönböztetett öröm számomra itt, a Parlament falai közt köszönteni a Családlánc Alapító Kongresszusát, mert kijelenthetem, hogy a család, és általában az értékteremtő és értékhordozó kisközösségek szerepe a XXI. században sokkal jelentősebb, mint bármikor!

Engedjék meg, hogy köszöntőmet Gárdonyi Géza szavaival kezdjem, aki a következőket mondta: „Aki nem anyai szív mellett nőtt fel, aki nem a feleség szíve melege mellett éli az életét, aki a maga szívére nem ölelhet gyermeket, aki nem halna meg senkiért, hogy megmentse, az olyan ember élete nem teljes. Mintha olyan országban élne, amelynek nincsen Napja.”

További részletek

Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár asszony köszöntője

2015. szeptember 16.

Budapest, 2012. május 11.

Tisztelt Államtitkár Asszony, Államtitkár Urak, Főtitkár Asszony, Alelnök Úr! Kedves Hölgyeim és Uraim!

Családi eseményekre mindig szívesen fogadok el meghívást, különösen akkor, ha az úgynevezett tágabb család gyűlik össze. Jó újra látni azokat, akikkel már rég találkoztunk, s jó megismerkedni azokkal, akikről korábban csak tudomásunk volt, de személyes kapcsolatunk még nem.

A mai konferencia is egy ilyen családi alkalom.

További részletek

Dr. Kövér László házelnöki köszöntője

2015. szeptember 16.

Budapest, 2012. május 11. 

„Vannak, akik a házasság erkölcsét korlátnak érzik. Ezek hasonlítanak azokhoz, akik a szonett jambusait, strófa-szerkezetét nyűgnek tekintik, visszatérő, négyes rímeiben nem veszik észre a folyton megújhodó varázst s csodálkoznak azon, hogy egyesek így írnak, holott a próza korlátlanságában is csaponghatnának. Hiányzik belőlük a művészet: az életművészet.

További részletek

Soltész Miklós: a család és életvédelem a Kárpát-medencében

2015. szeptember 16.

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, szociális és családügyért felelős államtitkár a Család és életvédelem a Kárpát-medencében címmel tartotta meg előadását a Szövetség a Közös Célokért társulás és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által szervezett rozsnyói családsegítő konferencián. 

Az alábbiakban közöljük Soltész Miklós előadásának lejegyzett szerkesztett változatát.

További részletek

Drenkó Zoltán: a XXI. század családja – Deformitások és szanáció

2015. szeptember 16.

Drenkó Zoltán barkai református lelkipásztor, mentálhigiénés segítő szakember a 21. század családját vázolta és példát mondott a deformitásokra és szanációkra is a Szövetség a Közös Célokért társulás és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által szervezett rozsnyói családsegítő konferencián.

További részletek

Szakmai vélemény a külhoni magyarsággal kapcsolatos nemzeti jövőkép priopritásainak megvalósításához.

2015. szeptember 16.

Bevezetés

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége szorgalmaz és támogat minden cselekvési programot, amely a magyarság határon túli megmaradását szolgálja. Ha tétlenül szemléljük a Kárpát-medencei magyarság fogyását, néhány emberöltőn belül végérvényesen eltűnhetnek a határon túli közösségeink.  Aki a jelenlegi helyzetben homokba dugja a fejét, hallgat, és nem cselekszik, az bűnrészessé válik...... 

További részletek

Új cikk

2015. július 14.

Szakmai vélemény a külhoni magyarsággal kapcsolatros nemzeti jövőkép priopritásainak megvalósításához.

Bevezetés

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége szorgalmaz és támogat minden cselekvési programot, amely a magyarság határon túli megmaradását szolgálja. Ha tétlenül szemléljük a Kárpát-medencei magyarság fogyását, néhány emberöltőn belül végérvényesen eltűnhetnek a határon túli közösségeink.  Aki a jelenlegi helyzetben homokba dugja a fejét, hallgat, és nem cselekszik, az bűnrészessé válik...... 

További részletek

Új cikk

2014. február 17.

Drenkó Zoltán: a XXI. század családja – Deformitások és szanáció

Drenkó Zoltán barkai református lelkipásztor, mentálhigiénés segítő szakember a 21. század családját vázolta és példát mondott a deformitásokra és szanációkra is a Szövetség a Közös Célokért társulás és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által szervezett rozsnyói családsegítő konferencián.

További részletek

Új cikk

2014. február 17.

Soltész Miklós: a család és életvédelem a Kárpát-medencében

Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, szociális és családügyért felelős államtitkár a Család és életvédelem a Kárpát-medencében címmel tartotta meg előadását a Szövetség a Közös Célokért társulás és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által szervezett rozsnyói családsegítő konferencián. 
Az alábbiakban közöljük Soltész Miklós előadásának lejegyzett szerkesztett változatát.

További részletek

Új cikk

2013. augusztus 5.

Első délvidéki családkongresszus Kishegyesen
(2013.08.02-04)

Soltész Miklós, az EMMI szociális és családügyért felelős államtitkára a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége (KCSSZ) és a Vajdasági Nagycsaládosok Egyesülete (VANCSESZ) által szervezett családkongresszuson tartott előadást augusztus 3-án „Családpolitika és családvédelem a Kárpát-medencében” címmel.

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/elso-delvideki-csaladkongresszus-kishegyesen

További részletek

Új cikk

2012. május 25.

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár köszöntője
(Budapest, 2012. május 11)

Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Kongresszus minden résztvevőjét! Megkülönböztetett öröm számomra itt, a Parlament falai közt köszönteni a Családlánc Alapító Kongresszusát, mert kijelenthetem, hogy a család, és általában az értékteremtő és értékhordozó kisközösségek szerepe a XXI. században sokkal jelentősebb, mint bármikor!

További részletek

Új cikk

2012. május 14.

Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár asszony köszöntője
(Budapest, 2012. május 11)

Tisztelt Államtitkár Asszony, Államtitkár Urak, Főtitkár Asszony, Alelnök Úr! Kedves Hölgyeim és Uraim!

Családi eseményekre mindig szívesen fogadok el meghívást, különösen akkor, ha az úgynevezett tágabb család gyűlik össze. Jó újra látni azokat, akikkel már rég találkoztunk, s jó megismerkedni azokkal, akikről korábban csak tudomásunk volt, de személyes kapcsolatunk még nem.

A mai konferencia is egy ilyen családi alkalom.

További részletek

Új cikk

2012. május 12.

Dr. Kövér László házelnöki köszöntője
Budapest, 2012. május 11. 

„Vannak, akik a házasság erkölcsét korlátnak érzik. Ezek hasonlítanak azokhoz, akik a szonett jambusait, strófa-szerkezetét nyűgnek tekintik, visszatérő, négyes rímeiben nem veszik észre a folyton megújhodó varázst s csodálkoznak azon, hogy egyesek így írnak, holott a próza korlátlanságában is csaponghatnának. Hiányzik belőlük a művészet: az életművészet.

Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kosztolányi Dezső 1926-ban vetette papírra ezeket a sorokat. Azért idéztem tőle ezt a mondatot, mert úgy éreztem, hogy üstökön ragadja a probléma lényegét. Ugyanis mielőtt Európa jövőjét, a családok helyzetét, vagy a népesedéspolitika lehetőségeit kezdenénk taglalni, mindenekelőtt a szabadság és a rend egymáshoz való viszonyát kell tisztába tennünk.

További részletek

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár