KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

Bővebb információk a 2016-os brüsszeli gyakornoki programról

2016. május 15.

Beszámoló a gyakorlatról Hölvényi György képviselő úr irodájában

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által meghirdetett ösztöndíjnak köszönhetően lehetőségem nyílt gyakornokként egy hónapot eltölteni Hölvényi György európai néppárti képviselő irodájában 2016. április 4-29-ig.

Ez idő alatt számos új gyakorlati ismeretre tettem szert, többek között megtapasztalhattam, hogy hogyan működik az Európai Parlament, milyen a szervezeti felépítése. Az egyetemi tanulmányaim során az eddigiekben, elméletben megismert folyamatok gyakorlati működését is megfigyelhettem. Érdekesnek találtam az ülések során szóba kerülő aktualitásokat, illetve a Parlament reakcióit a világban történő eseményekre. Új nézőpontok kerültek elő a képviselők vitái során, illetve érthetőbbé váltak számomra a jelenleg időszerű kérdések, mint például a terrorveszély, az ukrajnai helyzet, az EU kapcsolata Törökországgal.A Képviselő Úr munkája kapcsán két szakbizottság tevékenységébe volt lehetőségem bepillantást nyerni, ezek a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Fejlesztési Bizottság voltak. A bizottsági üléseken elhangzottakról összefoglalót írtam, így közelebb kerültek hozzám olyan specifikusabb témák, amelyekkel korábban még nem foglalkoztam. Érdekes volt megfigyelni a Parlament és a Bizottság között zajló párbeszédet, beleértve a jogalkotási folyamat legapróbb mozzanatait is. Olyan felelősségteljes feladatokat is kaptam, mint egy szavazatmagyarázat, illetve egy írásbeli kérdés megfogalmazása, ami nagyon jó gyakorlás volt számomra, egyrészt mert az adott témában jobban elmélyedtem, másrészt pedig megismerkedtem ezen dokumentumok formai követelményeivel. A Képviselő Úr szakmai érdekcsoportokkal való találkozásai során pedig tárgyalástechnikai módszereket figyelhettem meg, illetve hogy hogyan működik maga a lobbizás, mi a célja egy ilyen beszélgetésnek. A Képviselő Úr jóvoltából részt vehettem egy munkareggelin, ahol aBelga Királyságba rendelt indonéziai és a malajziai nagykövetek arról számoltak be, hogy országaikban hogyan élnek békében egymás mellett a különböző vallási felekezetek. Lehetőségem nyílt a Parlament berkein belül eljutni számos érdekfeszítő konferenciára, szemináriumra, amelyek mind-mind tágították a látókörömet, a beszámolók megírása pedig segített összeszedni a főbb gondolatokat és ezáltal könnyebben tudtam elsajátítani az újabb ismereteket.A gyakorlatom során elkezdtem egy kutatást családpolitikai témában, amely kapcsán a Képviselő Úr gyakornokaként alkalmam volt három EP képviselővel is beszélgetni a kisgyermekes nők munkaerő-piaci helyzetéről. Nagy megtiszteltetés volt számomra ilyen tapasztalt szakemberek gondolatait meghallgatni és ezáltal iránymutatást kapni a tanulmányomhoz.

Igazán tartalmas, élményekkel teli volt nekem ez az egy hónap, rengeteg olyan főként szakmai jellegű ismeretre, tapasztalatra tettem szert, amelyeket az egyetemi kurzusok során vagy a híreket olvasva nem tudtam volna elsajátítani. Emellett fejlődtek a fogalmazási, kommunikációs, koncentrációs készségeim, illetve bővült az angol szaknyelvi szókincsem is. Nagy hálával tartozom Hölvényi György képviselő úrnak, aki egyrészt lehetővé tette számomra, hogy minél több ülésen, megbeszélésen vehessek részt, annak érdekében, hogy a legtöbbet hozzam ki ebből az egy hónapból, másrészt pedig bölcs meglátásaival iránymutatást adott a jövőmre nézve. Varga Judit a Képviselő Úr asszisztense napi szinten segítette a munkámat tanácsaival, rugalmasságával, bíztatásával, illetve időpontot egyeztetett a képviselőkkel való találkozásokra és pártfogolt a kutatásom során. Bakos Kinga pedig támogatotta beilleszkedésben, a személyes fejlődésemben, illetve megosztotta velem tapasztalatait, hogy hogyan induljak el az egyetemi évek után.Nagy öröm volt számomra a Hölvényi iroda gyakornokának lenni, úgy gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtem és az itt megszerzett ismereteket mindenképpen hasznosítani fogom a jövőben.

Nagylaki Rita

2016.05.04.

Egy hónap gyakornokság az Európai Parlamentben

2015 novemberétHölvényi György Európai Parlamenti képviselő mellett töltöttem gyakornokként.

Elsősorban vezetői összefoglalók elkészítése volt a munkám. Ezt hétfőnként az irodai megbeszélésen konkretizáltuk, ott osztották ki a heti feladatokat. Konferenciákra jártam a Képviselő Úr témájában, ami olyan aktuális kérdésekre kereste a válasz, mint például a MENA régiók helyzete, az oktatás és a radikalizáció, Ciprus helyzete, Macedónia csatlakozása, környezetvédelem erkölcsi vonatkozásai, keresztényüldözés vagy vallásközi párbeszéd. Ezen kívül részt vettem frakció –és bizottsági üléseken is. Általában az előadások angolul voltak, vagy angol tolmács volt hozzáférhető. A feladatom az volt, hogy jegyzeteljek és utána ebből egy maximum fél oldalas kivonatot készítsek a Képviselő Úrnak. Ezzel olyan témákban tágíthattam a látókörömet, amikről eddig keveset, vagy semmit nem tudtam. Mindegyik konferenciát nagyon érdekesnek találtam. Emellett rádióinterjút kellett begépelnem, keresnem vagy fordítanom egy adott témakör kapcsán az asszisztensek kérésére.

Külön kiemelném az „önálló kutatás” lehetőségét. Már az elején egy személyes beszélgetés keretében el kellett mondanom, mi az a téma, ami érdekel Én a családpolitika az Európai Unió tükrében témakört választottam. Ebbenmélyedtem egy kicsit jobban és tudtam meg érdekes új információkat. Mivel ez a diplomamunkám témája is, reménykedem abban, hogy ezt későbbi munkám folyamán hasonló témakörben munkám során is hasznosítani tudom. Szívesen foglalkoznék később nemzetközi családvédelemmel.

Természetesen az angol szaknyelvi nyelvtudásom is gyarapodott, valamint megtanultam észrevenni a lényeget egy hosszabb konferencia anyagából. Beleláthattam az Európai Parlament, valamint Navrasics Tibor Biztos úr személyes fogadása alkalmával az Európai Bizottság működésébe is. A kezdeti szkepticizmusom után rádöbbenhettem a kibővült Európai Uniós intézményrendszer valódi értelmére és értékére.

Nem csupán szakmailag volt feledhetetlen az egy hónapos kint tartózkodás. A szállást egy olyan házban találtam, ahol egy nemzetközi gyakornoktársasággal lakhattam együtt. Így szoros barátságot köthettem lengyel, ukrán, román, spanyol, francia és erdélyi fiatalokkal. Ezen kívül a magyar gyakornokcsapat is nagyon összetartott, sok programot szerveztünk a kint létem alatt. Főleg azt a gyakornoktársamat emelném ki, akivel egy szobában dolgoztunk. Rengeteget segített a kezdeti nehézségeimben. Hölvényi Úr asszisztenseivel is jó kapcsolatot alakítottam ki a munkám során.

Két dolog nehezítette meg a szabadidőm hatékonyabb eltöltését. Mivel egy jogi egyetemi záróvizsgám hátravolt, munkaidőn kívül arra kellett tanulnom. Szerencsére úgy osztottam be a tanulást, hogy sikerült a vizsgámat teljesíteni. Még nagyobb problémát az jelentette, hogy Brüsszelben és környékén a legmagasabb fokú terrorfenyegetettség volt érvényben. Emiatt napokig be kellett zárkózni, nem mentem ki az utcára sem. Mindezek ellenére alkalmam volt elutazni Amszterdamba a barátaimhoz és megcsodálni a város különleges szépségét. Szerencsére Brüsszel városát is volt időm felfedezni.

Összességében azt mondhatom, hogy életem egyik legtanulságosabb és legszebb hónapját tölthettem Brüsszelben. Szeretném megköszönni a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének a lehetőséget és a bizalmat.

Szabó Réka

Beszámoló az európai parlamenti gyakornokságról

2015 októberében az a megtiszteltetés ért, hogy egy hónapot tölthettem Brüsszelben, az Európai Parlamentben gyakornokként, a KCSSZ és Hölvényi György képviselő úr közösen meghirdetett ösztöndíj programja révén.

Rögtön az első kinn töltött hetemre esett „A családok jövője, a jövő családja” nevű családkonferencia, aminek részt vettünk a megszervezésében illetve lebonyolításában. Előzetesen egyeztettünk a résztvevőkkel, majd előkészítettük a termet és fogadtuk a vendégeket. A konferencia során végig jegyzeteket készítettünk, amiből összefoglalót írtunk. Minden előadónak elküldtük a beszédéből általunk kiemelt részeket és arra kértük, hogy hagyja jóvá, illetve egészítse ki azt, hogy ezekből egy hírlevelet szerkeszthessünk. A visszajelzések alapján a konferencia nagyon jól sikerült.

 

Általában hétfőnként asszisztensi ülésen vettünk részt, ahol egyeztették az egyes ügyek állását, illetve a heti menetrendet. Mikor képviselő úr megérkezett, az irodának is mindig volt egy rövid megbeszélése a heti programok és feladatok egyeztetéséről. A magyar delegációnak is voltak ülései, de ezen nem mindig vehettünk részt, gyakran zárt volt. Általában kedden és szerdán voltak a munkacsoportok ülései. Én legtöbbször a jogi és belügyi, illetve a külügyi munkacsoport üléseit követtem figyelemmel, míg a gyakornok társam főként a környezetvédelemmel kapcsolatos üléseken vett részt. Ezek után következett a frakcióülés, ahol a munkacsoportok beszámoltak tevékenységükről, illetve egyeztették a plenáris ülésen való szavazást. Az ottlétem második hetén volt plenáris ülés Strasbourgban, ahova mi nem mentünk el, de az iroda számára fontos kérdésekről való szavazást élőben tudtuk nézni az Európai Parlament honlapján.

Az üléseken kívül még nagyon sok konferencián vettünk részt. Ez általában úgy zajlott, hogy a képviselő rengeteg meghívót kapott az őt érintő témákról szóló konferenciákra, ezek közül az asszisztensek kiválasztották a fontosabbakat, és megkértek minket, hogy menjünk el. Sok nagyon érdekes és releváns témáról hallottam, például a nagycsaládosok jövője az EU-ban, a kis családi vállalkozások helyzete, az iraki keresztény menekültek, a jazidik helyzetet Sinjarban, a vallási kisebbségek helyzete Ázsiában, a roma kisebbségiek kilakoltatása, vagy a helyes jogi nyelv használata a tradicionális családmodell képviseletével kapcsolatos ügyekben. Ezen kívül bizottsági anyagok fordításában segédkeztünk, illetve ha képviselő úr rádiós vagy tévés interjút adott, akkor azokat begépeltük, hogy nyilatkozatai megjelenhessenek a honlapon is.

Hálás vagyok, hogy egy ilyen jó csapatba kerülhettem. Hamar sikerült beilleszkednem, ami elsősorban annak köszönhető, hogy egy másik gyakornok lánnyal együtt dolgoztam, aki összesen két hónapot töltött kinn, tehát már otthonosan mozgott, mire én oda kerültem. Egy nagyon kedves és szorgalmas lány, akivel már az első naptól jól megértettük egymást, és rengeteget segített mindenben. Képviselő úr asszisztensei személyében is nagyon segítőkész és profi embereket ismertem meg. Örülök, hogy már az első naptól bedobtak a mélyvízbe, és sok feladatod bíztak ránk. Mindig volt mit csinálnunk. A leghasznosabb a későbbiekre nézve talán a vezetői összefoglalók készítése volt, amihez sokat kellett fogalmazni, valamint összefoglalni és kiemelni a lényeget, ami egy több órás konferencia vagy ülés kapcsán nem mindig volt könnyű. Nagyon hasznos volt még számomra továbbá az angol nyelv használata. Összességében az Európai Parlament működése jó benyomást tett rám, egy nagyon pörgős és mozgalmas világ, viszont azt is láttam, hogy milyen nehezen és sokszor lassan jutnak el a megvalósításig bizonyos javaslatok.

A szabadidőmet is sikerült nagyon mozgalmasan eltöltenem. A többi magyar gyakornokkal első hétvégén Leuvenbe látogattunk. Nagyon megragadott a régi egyetemi város, ami tele volt fiatalokkal és hangulatos utcákkal.  A következő hétvégén Brugge-t néztük meg, ami szintén egy varázslatos kisváros volt a lovas kocsikkal, hidakkal, hattyúkkal, vörös téglás épületeivel… Az utolsó hétvégénken még sikerült Amszterdamba is ellátogatnunk egy napra, ami ugyan nem volt elég arra, hogy minden látványosságot megnézzünk, de egy jó benyomást szereztünk a városról, sokat sétáltunk.

Végül csak azt ismételhetem még egyszer, hogy hálás vagyok ezért a lehetőségért. Nagyon hamar elrepült ez az egy hónap, de sokat tanultam és nagyon értékes embereket ismerhettem meg.

Szelestei Zsófia

 « Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár