KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

Március 15-i ünnepség Réven

2021. március 16.

Réven március 14-én vasárnap délelőtt templomi esemény keretében emlékeztek meg az 1848-49- es szabadságharc kitörésének 173. évfordulójáról.

Papp Csaba helyi lelkipásztor, Pál apostolnak a Thesszalónikai gyülekezethez intézett második levele, harmadik részéből vett igeversek alapján szólt a jelenlévőkhöz.

Vasárnap délelőtt huszárok várták a hiveket a református templomkertben felállitott emlékhelyeknél.1848 tavaszán különböző hátterű emberek a köz érdekébe állitották az életüket, és fizikai munkájukat, mondta az igehirdető, majd igy folytatta:.Az lett az eredménye, hogy győzött a forradalom, de a legnagyobb eredmény pedig az, hogy Isten kegyelméből itt vagyunk mi, akik 173 esztendő távlatából beszélhetünk mindezekről. Adjunk hálát a megtartó és a minden kegyelet Istenének, hogy nekünk ilyen elődeink vannak. De adjunk hálát azért a kegyelemért és irgalomért, hogy fenntartja számunkra azt az időt amikor te, én, mindannyian közösen tehetünk a mi közösségünkért, nemzetünkét, népünkért.Igy leszünk méltók, első sorban Isten igéjéhez,jézus Krisztus Urunk áldozatához és Magyar felmenőink, mondta többek között Papp Csaba. Március 15-e nemzeti ünnepünk ,mondta köszöntőjében Hasas János alpolgármester.Ezekbena napokban szerte a Kárpát- medencében, ahol magyar ember él, különboző megemlékezések, ünnepi alkalmak vannak. Még akkor is, ha a koronavirus szedi az áldozatait a környezetünkben megkell állnunk egy pillanatra és minden népnek és minden nemzetnek önmeghatározása szempontjából vissza kell tekintenie a múltba és onnan igyekeznie a jelenre és a jövőre célokat megfogalmaznia. És nemzetünknek, Istennek hála,van akikre és amire tekintsen. Voltunk magasságokban, voltunk mélységekben. Voltak súlyos próbatételek, de voltak isteni csodák és áldások a népünk és a nemzetünk életében. A mai napon, amikor a márciusi forradalomra, a márciusi ifjakra emlékezünk, az ő kiállásukból próbálunk erőt meriteni, üzenetet, célokat megfogalmazni a bátorságról, a lelkesedésről és a tenni akarásról, ami jellemezte az akkori generációt. Ha meg akarjuk érteni az ünnepet, ha a szívünk fölé tűzött kokárda jelentette büszkeséget értelemmel is meg akarjuk tölteni, akkor nem csak lehetőségünk, de feladatunk is, hogy az akkori folyamatok egészét szemléljük, mégpedig a jelen felől. Mert a jelen kihívásaira való válaszok a történelmi tapasztalatban vannak, a döntésekben. Mert döntenünk kell arról, hogy hol is akarunk élni, hogy hová akarunk tartozni és mi tartozzon hozzánk. Haza ott van, ahol sok-sok emberöltő óta ugyanazon a nyelven szólítjuk meg egymást. Ahol magyarul meséljük a mesét, magyarul éljük a mindennapot, magyarul, makacsul ragaszkodunk a tájhoz. Ezt a hazát nem lehet lecserélni, kiosztani, elárulni vagy félbevágni, hiába is rajzolják át akárhányszor a határokat. Kívánom, hogy a falu közössége tudjon mindig békében és egyetértésben ünnepelni, adjon hozzá erőt a magyar ősök tisztelete, mondta többek között az alpolgármester. A Vince testvérek énekes-verses összeállitását követően Demeter Stefánia Katalin kolozsvári konzul osztotta meg ünnepi gondolatatait. Ezt követően a nagyváradi Kiss Studió Szinház képviseletében Meleg Vilmos szinművész nyújtott át egy alkalomhoz illő verses összeállitást.

Az istenházi eseményt követően a résztvevők a templomkertben megkoszorúzták Petőfi Sándor mellszobrát és Bersek József babérkoszorús honvéd huszárezredes kopjafáját. Az emlékhelyeknél Balázs Levente és Juhász Koppány huszárok álltak diszőrséget. Az esemény a Szózat eléneklésével zárult.

 

 

 

 

 

 

 « Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár