KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

Húszéves a Sámuel Alapítvány - Család, biztonság – új életesély

2021. június 25.

A mögöttünk hagyott húsz év alatt az isteni gondviselésnek és a szerető emberi szíveknek köszönhetően kilenc családtípusú gyermekotthon jött létre, és több mint száz gyerek talált meleg családi fészekre.

 

Megható pillanatokban igencsak bővelkedett az az alkalom, amelyen a két évtizeddel ezelőtt létrejött Sámuel Alapítvány áldásos tevékenységéért adtak hálát, s melynek helyszíne a beregszászi református templom volt.

Megalakulásakor a szervezet az elhagyott, eltaszított gyerekek családba kerülésének elősegítését tűzte ki legfőbb céljául. A mögöttünk hagyott húsz év alatt az isteni gondviselésnek és a szerető emberi szíveknek köszönhetően kilenc családtípusú gyermekotthon jött létre, és több mint száz gyerek talált meleg családi fészekre, mondta el megnyitó beszédében Sipos Géza, a szervezet elnöke. Aki nemcsak a szülőknek mondott köszönetet, hanem azoknak a gyülekezeteknek is, ahol a családi közösségek létrejöttek.

Az egyházközségek különböző akciókkal támogatják a családokat, s arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy a Kárpátaljai Református Egyház tagjai imádságos háttérrel szintén részt vállalnak az életükben. Az elnök szólt arról is, hogy sikerült példás együttműködést kialakítani a gyermekfelügyeleti hatóságokkal, amelyek mindenben segítik az alapítvány munkáját.

Adjunk hálát azért, hogy nekünk szerető Istenünk van, aki gondoskodik rólunk. S adjunk hálát azért is, hogy működik nálunk egy olyan alapítvány, amelyik kitárta a szívét az elhagyott gyermekek előtt, fogalmazott igehirdetésében Zán Fábián Sándor református püspök. A nemrég megtartott összetartozás napja kapcsán arra emlékeztetett, hogy isteni parancs, hogy lakjuk be szülőföldünket, őrizzük, munkánkkal gazdagítsuk közösségeinket. Imádkozzunk azért, hogy ne jussunk olyan sorsra, hogy amit kölcsön adtunk vagy elvettek tőlünk, azt vissza kellene kérni.

Erdei Péter, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja felhívta a figyelmet arra, hogy a Sámuel Alapítvány által felkarolt családokban keresztyén szellemiségű nevelés folyik, ezért is fontos a támogatásuk. Kórós Attila ungvári magyar konzul a külképviselet nevében további gyümölcsöző együttműködésről biztosított. Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere rámutatott, hogy a koronavírus-járvány megnehezítette ezeknek a családoknak az életét is, ám ők látható módon állták a mostani erőpróbát, így ezzel is példát mutatnak másoknak. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke elismeréssel szólt arról a bátorságról, ami ahhoz kellett, hogy húsz évvel ezelőtt az alapítvány megálmodói a semmiből létrehozzanak egy ilyen nagyívű és nemes kezdeményezést. A szeretetet és az elfogadást is tanulni kell, ami sokszor nem megy könnyen, mutatott rá Jakimelina Szvitlana, a megyei gyámügyi főosztály vezetője. A sámuelesek ebben is az élen járnak.

Ezután következett a családok bemutatkozása. Szívszorító pillanatoknak lehettünk tanúi, miközben megrázó történeteket hallottunk arról, hogy milyen tépelődés, aggodalmaskodás előzte meg egy-egy gyereknek a családba fogadását. Hisz ezek mind olyan felelős döntések, amelyeket nem lehet visszavonni. Sokak szemébe könny szökött, amikor a Füzesi családban nevelkedő egyik fiúgyermek így fogalmazott: mi nem vér, hanem szív és lélek szerinti család vagyunk. Valamennyi itt elhangzott vallomás hiteles és meggyőző tanúságtétel volt Isten mérhetetlen kegyelméről és az emberi szív és lélek önzetlenségéről, nagyságáról. A családok képviselői nagy szeretettel köszöntötték Sipos Gézát, aki hamarosan hatvanadik születésnapját ünnepli.

A gyülekezeti teremben tartott sajtótájékoztató során Sipos Géza beszámolt róla, hogy az alapítvány az eltelt évek során 18 gyermek örökbefogadásában működött közre. Hálatelt szívvel gondolunk arra, hogy jelentős részben szervezetünk működésének köszönhetően vált feleslegessé Kárpátalján egy állami árvaház fenntartása.

Taracközi Ferenc, a beregszászi református gyülekezet vezető lelkésze, az alapítvány megálmodója ismertette azt a tervet, hogy valamennyi kárpátaljai magyar nyelvű médium bevonásával médiakampányt szerveznek, amelyben bemutatják a Sámuel Alapítvány tevékenységét valamennyi rendelkezésre álló platformon. Az alapítvány ezzel a gyermekmentés szolgálatának kíván egy újabb lendületet adni, és meggyőzni a még most hezitálókat, hogy fogadjanak családjukba gyerekeket. Hisz nagyon sok gyermek van, aki most még valahol a jobb élet reményében várja a befogadást.

Margitics János beosztott lelkész arról tájékoztatott, hogy az online térben hol és miként érhetők el az alapítvány tevékenységét és a családok életét bemutató oldalak. Ezt követően a különböző médiumok képviselői ünnepélyes keretek között aláírták az alapítvány vezetőjével az együttműködési szerződést.

Zárszavában Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyház főgondnoka arra emlékeztetett, hogy a Sámuel Alapítvány tevékenysége voltaképpen hitvallás és egyben hálaadás a Mindenható felé, aki lehetővé tette ennek a húsz esztendeje tartó hatalmas munkának az elvégzését és annak reményteljes folytatását. Bebizonyosodott, hogy kis dolgokkal is hozzá lehet járulni a nemes ügy továbbviteléhez. Közösségeink további sorsa szempontjából korántsem mindegy, hogy a családokban milyen szellemiség uralkodik, onnan milyen lelkületű gyermekek kerülnek ki. Amit ránk bízott az Úr, azt mindig szeretettel tegyük, s akkor biztosak lehetünk benne, hogy Isten áldása kíséri majd tevékenységünket, mutatott rá a főgondnok.

Kovács Elemér

 

 

 « Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár