KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

Bersek József babérkoszorús honvéd ezredesre emlékeztek Réven halálának évfordulóján

2022. január 18.

Réven példaértékű a hagyományápolás, a történelmi események és a településhez kötődő személyiségek emlékének tisztelete. 

Itt rendezik, többek között a térség magyar szórványnapi ünnepségeit, és sikeres szavalóversenyt is tartanak évente, ápolva a népi és történelmi hagyományokat. A rendezvényeket a Pro Rév Egyesület és a helyi református egyházközség szervezi, s mindig tevékenyen vesznek részt a helyi középiskola Magyar tagozatának diákjai, az oktatási intézmény aligazgatójának, Maier Zoltánnak és a helyi pedagógusoknak köszönhetően. 

 

Idén január 16-án, vasárnap Bersek József (1807–1865), az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvéd ezredese halálának 157. évfordulójáról emlékeztek meg. A Kőszegen született Bersek Józsefet a szabadságharc leverése után tízévi várfogságra ítélték, de 1852-ben kegyelmet kapott, majd megnősült, és uradalmi tiszttartó lett Zichy Domokos és Ödön révi birtokán. A megemlékezésnek a hívekkel, érdeklődőkkel megtelt református templom adott otthont. A meghívott vendégek között volt Csontos János, a Hajdú-Bihar megyei huszárhagyományőrző egyesület vezetője, az egykori debrecenimagyar királyi 2. honvéd huszárezred hagyományait őrzőbandérium századosa, Szabó Gábor zászlós, továbbá Beszterce-Naszód megyéből VéghLevente mezőgazdász és dr. Major Vincze állatorvos. Mint a legtöbb esetben, ha Réven ünnepi rendezvény van, most is jelenvolt Meleg Vilmosnagyváradi színművész.
   Az esemény istentisztelettel kezdődött, igét hirdetett Papp Csaba helyi reformátuslelkész. Prédikációjának alapgondolatait Péter apostol első levele 2. részének 13–17. Verséből merítette: „Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért... Mint szabadok... mint Istennek szolgái...” Az igei útmutatás mellett szólt arról is, hogy a réviek számára Bersek József olyan történelmi személyiség, akinek az emlékét méltó módon ápolják. Az egykori 48-as huszár ezredes tiszteletére kopjafát állítottak a templomkertben, emléktáblát és az ő nevét viseli az egyházközség művelődési központja. A továbbiakban Csontos János szólt a megjelentekhez, kifejezve örömét, hogy hagyományőrző huszárzászlós társával újra Réven lehet, s felajánlotta, hogy ha szobrot állítanának Bersek Józsefnek, szervezetük ezt a kezdeményezést anyagilag is támogatja. Majd emléklapot adott át a Beszterce-Naszód megyéből érkezetteknek, ezzel köszönve meg, hogy támogatták a huszárbandérium néhány évvel ezelőtti erdélyi
portyáját.
   A továbbiakban Meleg Vilmos színművész a tőle megszokott szenvedéllyel adott elő Wass Albert-, Vörösmarty Mihály-, Arany János-, Kölcsey Ferenc-verseket, a többi között a Himnuszt és a Szózatot.
Ezután megkoszorúzták a templomkertben levő kopjafát, amelynél a hagyományőrző huszárok díszőrséget álltak, s az ünnepség nemzeti imánk eléneklésével ért véget. « Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár