KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

Az egészség(ügy)ükről gondolkodtak a rimaszombati gimnazisták

2022. április 13.

Az „Egészségre fel!” című Erasmus+ projekt rimaszombati fórumbeszélgetésének résztvevői megvizsgálták, hogyan tudja biztosítani a politikai képviselet a megyei kórházak fenntartását; hogy mennyire fontosak a minőségi szolgáltatások, hogyan tudják azt igénybe venni a fiatalok. S nem utolsósorban az egészségügyi marketing, a tudatos választás az egészségügyben, az edukáció fontossága, a kétnyelvűség biztosítása a kommunikációban, valamint a prevenció és a mentálhigiéné összefüggése is terítékre kerültek.

A Segítség.ma, a budapesti HYCA Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) és az Erdélyi Rezidens Orvosok Szövetsége közös szervezésében az „Egészségre fel!” című projekt rimaszombati fórumára 2022. április 13-án, a Tompa Mihály Református Gimnáziumban került sor.

 

A fórum vendégei: Cziprusz Zoltán városi és megyei képviselő; Ádám Dávid sebész szakorvos; Szigeti Szilárd, a Selye János Egyetem PhD hallgatója és Hencz Annamária, mentálhigiénés szakember voltak.

 

A megnyitóban a megjelenteket Hideghéthy Andrea, a SZAKC igazgatója köszöntötte. Ezt követően Bölcskei Tímea, a SZAKC projektvezetője elmondta, a projekt olyan kérdésekre keresi a választ, mint: Milyen az ifjúság viszonya az egészségügyhöz, és fordítva? – Milyen szolgáltatások érhetők el könnyen, és mire van még szüksége a korosztálynak? – Hogyan javíthatók az elérhetőségek? – Létezik-e prevenció a mai egészségügyben az érintett országokban? Miért lenne ez fontos?

 

A fórumbeszélgetést a döntéshozókkal Hideghéthy Andrea vezette. Bemutatta a vendégeket, s felvezette a témákat.

 

Cziprusz Zoltán rimaszombati városi képviselő, végzettségét tekintve építészmérnök, jelenleg is építészettel foglalkozó családi vállalkozásukban dolgozik. Emellett a rimaszombati Tompa Központ igazgatója és egyben városi és megyei képviselő is. Gömör-nógrádinak tartja magát és sokat tesz a régió fejlődéséért, de szívén viseli a felvidéki magyarság sorsát Szenctől Nagykaposig. A Via Nova Ifjúsági Csoport alelnökeként, gömör-nógrádi régiós elnökként és a Szövetség párt országos elnökségi tagjaként is tevékenykedik.

 

 

Cziprusz Zoltán beszélt a tervezett kórház-leminősítésről, melyet a petícióknak is köszönhetően sikerült megakadályozni. Szólt a tervezett beruházásról, mely a B-pavilon helyén valósulna meg.

 

Mint mondta, az elmúlt 30 évben csak Nagymihályon és Pozsonyban épült új kórház. Így a megye, a Penta és az Egészségügyi Minisztérium közös projektjeként, megfelelő lobbi mellett felépülhet Rimaszombatban is egy modern, új kórház. Ez lehetőségeket biztosít majd a fiataloknak is az elhelyezkedésre.

 

Ádám Dávid a Rimaszombati Közkórház sebészetének orvosa. Itt érettségizett a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnáziumban, így nagy tisztelettel fogadták egykori alma materében a tanárai. Innen Kassára került, az egyetemi tanulmányait általános orvosi szakon végezte. Szakmáján kívül a baleseti sebészet területén tevékenykedik.

 

 

Ádám Dávid sebészorvos megerősítette, hogy a kórházban már most is emberhiánnyal küzdenek, s szükség van a hazai szakemberekre.

 

Arra biztatta a fiatalokat, hogy Szlovákiában próbáljanak meg iskolát választani, hogy tudásukat mindenképpen a szülőföldön kamatoztassák. Orvosként fontos szempontnak tartja a páciensekkel a közvetlen és őszinte kapcsolatot. Felkínálta a lehetőséget, hogy a fiatalok tanulmányaik során akár a kötelező gyakorlatot is tölthetik a rimaszombati kórházban.

 

Szigeti Szilárd a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karának PhD hallgatója. Közgazdaságtan és menedzsment szakon, továbbá a Semmelweis Egyetem egészségügyi menedzser képzésén szerzett mesterdiplomát. Kutatási szakterülete az egészségügyi marketing és menedzsment, valamint az egészségpolitika. Tudományos publikációi az értékalapú egészségügy, az egészségügyi béren kívüli juttatások és egyéb marketing témákban jelentek meg.

 

 

Szigeti Szilárd tovább erősítette a helyben maradás szükségességét. Az egészségügyi marketing jelentését tisztázta, mely szemlélet a Nyugatról érkező hullámoknak köszönhetően idehaza is megjelent.

 

A szakemberek pontosan fel tudják mérni, hogy mely térségben milyen egészségügyi ellátásra van igény. Hangsúlyozta a szűrővizsgálatot fontosságát és különböző platformokon való népszerűsítését. Ugyanis az egészségügyi szolgáltatásokat a hagyományos marketingeszközökkel népszerűsítik, és az egészségügyi marketing megközelítés nagyban hozzájárul egy egészségügyi intézmény fenntarthatóságához. Példákat említett arra, hogy az okostelefont és az internetet hogyan használhatják fel a fiatalok akár az edukáció, akár a prevenció területén.

 

Hencz Annamária mentálhigiénés szakember, a bátkai alapiskola alsó tagozatos pedagógusa, mentálhigiénés segítő és drámapedagógus. Heti szinten a 9. osztályosok számára mentálhigiénés órát tart. Ezenkívül a Heuréka Magán Alapfokú Művészeti Iskolában drámatanárként tevékenykedik.

 

 

Hencz Annamária a prevencióhoz kapcsolódóan kifejtette, hogy a mentálhigiéné lelki tisztaságot jelent, így ez a szemléletmód a prevencióra épül.

 

Kiemelte, nagyon fontos, hogy különböző lelki betegségeket is elkerüljünk, s ehhez járul hozzá a prevenció is. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az iskolákban még ez a terület nem kap megfelelő hangsúlyt. Ezért örömmel számolt be arról, hogy a Bátkai Alapiskola 9. évfolyamában van mentálhigiénés óra, mely segít az önismeret, a kommunikáció, a konfliktuskezelés és az empátia területén is. Felhívta a figyelmet a telefonos lelkisegély szolgáltatásra, a SZAKC által üzemeltetett Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálatra és a „Reményre hangolva” vonalra, melyet a Szlovákiai Magyar Mentálhigiénés Közösség működtet.

 

 

A délután folyamán a diákok az egészségügyi kvíz után és az oklevelek átvétele előtt World Cafe asztalok keretében vizsgálták meg, hogy milyen az ifjúság viszonya az egészségügyhöz, és fordítva.

 

Megvitatták, hogy milyen szolgáltatások érhetők el könnyen, és mire van még szüksége a korosztálynak, s hogyan javíthatók az orvosi szolgáltatások. Fontos témakör volt a megelőzés a mai egészségügyben, hogy milyen területen tartják a prevenciót hasznosnak. Szóba kerültek a fenntartható kórházak, illetve egészségügyi intézmények, valamint azok gazdaságos működése, hogy hogyan tudja a politika befolyásolni az egészségügyi intézmények működését.

 

A rimaszombati fiatalok ötleteikkel szintén hozzájárultak ahhoz, hogy társadalmunk közelebb kerüljön az ideális egészségügyi rendszer megalkotásához.

 « Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár