KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

Tartalmas szórványnap Réven

2022. december 26.

Hasas János elnök beszámolója

 

A Magyar Országgyűlés 2015. november 6-án nyilvánította a magyar szórvány napjává november 15-ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének és halálának napját. A Sebes-Körös menti Réven immár nyolcadjára ülték meg a szórvány napját december 18-án, advent negyedik vasárnapján, a helyi egyházközség és a Pro Rév Egyesület szervezésében.Az ünnepi eseményre a felújított révi református templomban került sor. Más évekhez viszonyítva az idén kevesebben vettek részt az eseményen a környékbeli települések magyarjai, de így is szinte teljesen megtelt a révi istenháza.

 

Az istentiszteleten elsőként a helyi lelkipásztor, Papp Csaba köszöntötte a gyülekezetet és a vendégeket, és szólt a templom szinte teljesen bevégzett felújítási munkálatairól.

 

Isten megtartó igéjét Dénes István Lukács lelkipásztor, a Bihari Református Egyházmegye esperese hirdette. Prédikációjának alapgondolatait a Zsoltárok könyve 115. részének 1. verséből, valamint a 100. zsoltárból merítette. Igehirdetésének központi gondolata az Úr iránti hála volt. „Adjunk hálát az Istennek, áldjátok az Urat. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő dicsérete” – mondta köszöntőjében az esperes, majd ő is nagy szeretettel köszöntött mindenkit, örömét fejezte ki, hogy jelen lehet a révi gyülekezetben. „Együtt ünnepelhetünk ezen a napon. Igenis van mit ünnepelni, és van miért hálát adni. Hálát adhatunk azért, hogy megélhettük ennek az adventi időszaknak a negyedik vasárnapját.” Beszélt a szórványnap jelentőségéről és arról, hogy sikerült felújítani a révi református templomot, ezért is dicséret illeti Istent. Szorgalmazta, hogy törődjünk egymással. „Legyen szép és hálaadó a mi idei karácsonyi ünnepünk. Van miért örvendeznünk, hiszen az Isten fiát várhatjuk” – emelte ki.

 

A továbbiakban Papp Csaba vette át a szót: „Megköszönöm, hogy a Bihari Református Egyházmegye esperese, a Nagyvárad-olaszi Református Egyházközség lelkipásztora megtisztelt bennünket jelenlétével, igehirdetésével. Ez a mai nap hármas ünnep számunkra.” Majd ismertette a templom felújítási munkálatainak menetét: tavaly elvégezték az épület belső és külső felújítását, idén korszerűsítették az udvarát. Ő is hangsúlyozta, hogy van miért hálát adnunk, pedig erről sokszor sajnos elfeledkezünk. Ezt követően az egyházközség gondnoka tartott rövid beszámolót az egyházközség anyagi helyzetéről.

 

Köszöntötte a gyülekezetet Demeter Stefánia Katalin kolozsvári magyar konzul is. Amiatti örömét fejezte ki, hogy újra a réviek között lehet, mint az utóbbi időben szinte minden évben. Szólt a szórványnapok jelentőségéről, a törvényről, melyet a Magyar Országgyűlés elfogadott: hogy Bethlen Gábor születésének és halálának évfordulója legyen a magyar szórvány napja, vagyis azoké a vidékeké, ahol a magyarság számaránya húsz százalék alatti. Gratulált azoknak a vezetőknek és elöljáróknak, akik mindent megtesznek azért, hogy a szórványban élő magyarok otthon érezzék magukat abban a környezetben, ahol élnek. „Tisztelt hölgyeim és uraim, ünnepelünk, és ezek az ünnepnapok összekapcsolnak bennünket. Legyünk büszkék arra, hogy megadatott ez a lehetőség!” – mondta egyebek mellett a konzul.

 

Rövid beszédben köszöntötte a magyarországi testvértelepülés, Hajdúszoboszló küldötteinek képviselője a révieket, örömét fejezve ki, hogy újra itt lehetnek a Sebes-Körös menti településen. „Jóleső érzés számunkra, hogy amikor ide jövünk Révre, mindig a fejlődést látjuk, és ez nem akármilyen folyamat. Milyen gyönyörű lett ez a templom, és a külső-belső felújítása milyen hamar valósult meg; milyen gyönyörűek a padok. Továbbra is azt tudom kívánni, hogy e gyülekezet összetartó ereje ne lankadjon soha” – mondta a hajdúszoboszlói képviselő.

 

Meleg Vilmos színművész, az RMDSZ Bihar megyei szervezete választmányának elnöke is nagy szeretettel köszöntötte a jelenlevőket: „Azt a közösséget köszöntöm, amely a mi szemünkben kiemelkedő szerepet vállalt, hiszen évtizedek óta a megvalósításait tudjuk ünnepelni. Ez bizonyítja azt, hogy e közösség éli akar, élni tud, és olyan egyházi és politikai vezetői vannak, akik egyet akarnak.” Majd Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egyik mondását idézte: „Nem mindig tudjuk megtenni azt, amit kell, de mindig meg kell tenni azt, amit lehet.” Ezután a színművész adventi verses összeállítást mutatott be. Dsida Jenő, Dutka Ákos, Szemlér Ferenc, Wass Albert, Juhász Gyula, Ady Endre, Tollas Tibor, Sajó Sándor versei hangzottak el.

 

A templomi együttlét után koszorút helyeztek el Bersek József babérkoszorús honvéd huszár ezredes templomkertbeli kopjafájánál, Meleg Vilmos pedig egy Petőfi Sándor-verset szavalt el. Az ünnepség nemzeti imánk eléneklésével zárult.

 

A révi szórványnapi rendezvényt a Bethlen Gábor Alap támogatta.

 « Vissza Vissza a lap tetejére

Hírlevél feliratkozásEseménynaptár