KÁRPÁT-MEDENCEI CSALÁDSZERVEZETEK SZÖVETSÉGE

Együtt könnyebb...

Szárazberki Hármas Határ Egyesület

Ország
Románia
Cím
Bocskai István utca 184.
Telefon
+40 261828945
Bűcs Gábor Attila

A Szárazberki Hármas Határ Egyesület 2011 márciusában alapíttatott öt lelkes gazda elhatározásával, akik célkitűzésül elsősorban a helyi mezőgazdászok és állattartók sorsát kívánták megkönnyíteni (támogatások lehívása, legelők karbantartása, pályázatok írása stb.). Ebben az időben a településen elkezdődött a kulturális élet kibontakozódása, mely egy ifjúsági amatőr színjátszókör tevékenységeiben illetve a református egyházi kórus működésében öltött testet. A közösség saját rendzvénye a "Szárazberki Bocskai Kulturális Napok" már 2006-ban beindult, emléket állítva azon történelmi eseménynek, mely a fejedelem 1606-ik évi látogatását illeti, amikor Szatmár vármegye nemessége Bocskai Istvánt Szárazberken fogadta. Ennek emlékére a település 2003-ban a református templom cintermében felállíttatta Bocskai István mellszobrát.  Ezen rendezvényre a környék (határon innen és túl) népdal- és néptánc csoportjai rendszeresen meghívást kaptak, ami egyre csak fokozta annak igényét, hogy a település lakossága a meglévőknél többet igényeljen. Tíz éve megalakult a Szárazberki Lehajló Rozmaring Néptánccsoport és Népdalkórus, a színjátszókör pedig felvette a falu szülötte, Boross Sándor (1881-1977) költő nevét. Egyházi és kulturális tevékenységeink kereteinek biztosítása végett a Hármas Határ Egyesület jelentkezett, mely néhány esztendő elteltével közösségünk fő mozgató rugójává vált. A keret megtalálta a tartalmat... Célunk az egyházi és népi kultúra megélése, hagyományaink feltárása és hiteles közvetítése, melyeket cseppenként csöpögtetünk a gyermekek és ifjak szívébe, hogy később egészséges felnőttekké váljanak, tudva azt, hogy honnan jöttek, miből táplálkoznak és merre tartanak. Tevékenységeinkbe egyszerre bevonunk kicsiket és nagyokat, így vált közösségünk egy nagy családdá.

Vissza a lap tetejére